Friday, December 19, 2014

सडक सामुदायिक कुकुरको वन्ध्याकरण एवम् रेविज खोप कार्यक्रमको सूचना

सडक सामुदायिक कुकुरको वन्ध्याकरण एवम् रेविज खोप कार्यक्रम धरान उपमहानगरपालिका कार्यालय परिसरमा सञ्चालन भइ रहेको हुँदा आफ्नो टोल सडकमा रहेका सामुदायिक कुकुरहरु ल्याइ निशुल्क वन्ध्याकरण एवम् रेविज खोप हनाउन हुन जानकारी गराईन्छ । साथै यसै कार्यक्रममा विभिन्न वडाहरुमा गएर सामुदायिक कुकुरहरु संकलन गरि ल्याउन समेत व्यवस्था भएको हुँदा तपाइहरुको टोल सडकमा रहेका कुकुरहरुको बारेमा जानकारी यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।


 


1 comment:

 1. आवेदक ध्यान।

  2015-2016 ऋण लगानी प्रस्ताव 3% दर मात्र। म श्री एडम्स केभिन AKLM बीमा कम्पनी, को एक प्रतिनिधि हुँ इमेल: (adams.credi@gmail.com)

  * व्यक्तिगत ऋण।
  * व्यापार ऋण।
  * निवेश ऋण।
  * घर ऋण।
  * विद्यार्थी ऋण।

  यहाँ तपाईं तत्काल श्री एडम्स केभिन ऋण लगानी देखि ऋण को लागि एक मौका छ। जरुरी ऋण जानकारीको लागि (adams.credi@gmail.com): सम्पर्क इमेल
  आवेदन 2015 बाहिर छ।

  इमेल: adams.credi@gmail.com
  बताएँ: +187499384874

  ReplyDelete