Monday, May 18, 2015

भवन निर्माण स्वीकृति रोक्का सम्बन्धी सूचना

महाभूकम्पका कारण उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिका कारणले गर्दा नेपाल सरकारको भवन निर्माण स्वीकृति रोक्का गर्ने निर्देशन अनुसार यही २०७२ साल असार मसान्त सम्मका लागि कुनै पनि नयाँ भवन निर्माण नगर्न, तथा नक्सा पास भएको भए पनि निर्माण कार्य सुरु नभएको हकमा समेत निर्माण कार्य नगर्न, साथै नक्सा पास गरी स्वीकृत मापदण्ड अनुसार निर्माण कार्य सुरु भइसकेको हकमा – भुइँतल्ला समेत गरी २ तल्ला भन्दा अग्लो निर्माण नगर्न हुन अनुरोध छ।

थप जानकारीको लागि धरान उप-महानगरपालिका कार्यालयमा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ

5 comments:

 1. The quality and quantity of work produced here are absolutely informative. Thanks for sharing. 토토대표사이트

  ReplyDelete
 2. Interested in online sports betting? here's my site:
  Tips and tricks in poker

  ReplyDelete
 3. Your article is a perfect article without a hitch. Thank you. My site: okbet app

  ReplyDelete
 4. This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here!
  how to play poker

  ReplyDelete